หลักสูตร

ประกาศ

ขอใบเสนอราคา

ทำไมถึงเรียนที่ artanddesign

โรงเรียนคอมพิวเตอร์กราฟฟิกและการออกแบบเชิงศิลป์  (Computer Graphic and Art Design School) รับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ ใช้ชื่อชื่อย่อว่า “อาร์ต แอนด์ ดีไซน์” 
เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ต้นปี ถึงปัจจุบันปี 2562 ระยะเวลากว่า 15 ปี ที่เราพัฒนาหลักสูตรและทีมสอนอย่างต่อเนื่องจนถึงวันนี้ มี  2  สาขา
* สาขารามคำแหง 12
* สาขารัชโยธิน
เป้าหมายของโรงเรียน
แหล่งพบปะเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น ประสบการณ์และให้คำแนะนำระหว่างกลุ่มคนที่ทำงานด้านคอมพิวเตอร์ กับผู้ที่เริ่มสนใจต้องการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพและศักยภาพ         
ต้องการต่อยอดให้นักกราฟฟิกและส่งเสริมให้กราฟฟิกโตอย่างต่อเนื่อง

TEACHER

รอชื่อ อ

รอประวัติ อ.

View Detail

Atit Pulsawat (อ.บอม) อาทิตย์ พูลสวัสดิ์

EDUCATION :
ป.ว.ช คณะสถาปัตยกรรม โรงเรียนไทยวิจิตรศิลป์
ปริญญาตรี รัฐศาสตร์การปกครอง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

EXPERIENCE :
Arch Designer บริษัท IP Design
Instrutor Proramming สถาบัน NIIT
Instructor of Java บริษัท CDG
Arch Designer บริษัทถาวรทรัพย์

CURRENT JOBS :
หัวหน้าฝ่ายออกแบบเขียนแบบ บริษัท Smile Equipment Co.,Ltd

View Detail
Tienchai Puangsomchit ( อ.แอ๊ด) เธียรชัย พ่วงสมจิตต์
  • EDUCATION :

  • ปริญญาตรี สาขาวิชานิเทศศิลป์ คณะศิลปกรรม สถาบันราชภัฏสวนดุสิต

  • EXPERIENCE :

  • วิทยากรอิสระอบรมโปรแกรม PageMaker ให้กับ กรมชลประทาน

  • วิทยากรอิสระอบรมโปรแกรม indesign ให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เช่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, สำนักพิมพ์ห้องเรียน , หน่วยงานข้าราชบริพาน , บ.ดาวฤกษ์ เป็นต้น

  • Graphic Designer นิตยสารEuro tuner, นิตยสารCAR และนิตยสารSTUFF

  • CURRENT JOBS :

  • Assistant Manager บริษัทเคเอสไอ (ไทยเเลนด์) จำกัด

  • Art Director บริษัท GMM B ในเครือบริษัท CTH จำกัด

What will you learn

การ์ตูนอนิเมชั่นและออกแบบผลิตภัณฑ์

คอมพิวเตอร์สำหรับบุคคลทั่วไป

เขียนแบบและออกแบบสถาปัตยกรรม

ออกแบบกราฟฟิก

ตัดต่อและผลิตสื่อมัลติมีเดียโทรทัศน์ ภาพยนตร์ Motion Graghic, CG

Our partners

มาเรียนที่ Art & Design ดียังไง ?

Here you can review some statistics about our Education Center

FOREIGN FOLLOWERS
CLASSES COMPLETE
STUDENTS ENROLLED