Map

แผนที่ สาขารามคำแหง

2 ชั่วโมงแรก จอดฟรี
ชั่วโมงที่ 3 = 20 บาท, ชั่วโมงที่ 4 = 40 บาท ,ชั่วโมงที่ 5 = 60 บาท
ชั่วโมงที่ 6 = 80 บาท, ชั่วโมงที่ี่ 7 = 130บาท, ชั่วโมงที่ 8 = 180บาท
ชั่วโมงที่ 9 = 230 บาท, ชั่วโมงที่ 10 = 280 บาท

หรือ ซื้อของครบ 300 บาท ประทับตรา จอดเพิ่มได้ 2 ชม.
หรือ ซื้อของครบ 1,500 บาท ประทับตรา จอดเพิ่มได้ 3 ชม.
หรือ ซื้อของครบ 5,000 บาท ประทับตรา จอดเพิ่มได้ 8 ชม.

เดอะมอลล์ 3 เปิดให้บริการ : 10.30 – 21.00 น.
*** เดอะมอลล์ 2 ฝั่งเดียวกับรร. ปิดปรับปรุงค่ะ นร. สามารถจอดได้ที่เดอะมอลล์ 3 ฝั่งตรงข้ามของรร.ค่ะ