หลักสูตร

ประกาศ

ขอใบเสนอราคา

ทำไมถึงเรียนที่ artanddesign

โรงเรียนคอมพิวเตอร์กราฟฟิกและการออกแบบเชิงศิลป์  (Computer Graphic and Art Design School) รับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ ใช้ชื่อชื่อย่อว่า “อาร์ต แอนด์ ดีไซน์” 
เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ต้นปี ถึงปัจจุบันปี 2562 ระยะเวลากว่า 15 ปี ที่เราพัฒนาหลักสูตรและทีมสอนอย่างต่อเนื่องจนถึงวันนี้ มี  2  สาขา
* สาขารามคำแหง 12
* สาขารัชโยธิน
เป้าหมายของโรงเรียน
แหล่งพบปะเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น ประสบการณ์และให้คำแนะนำระหว่างกลุ่มคนที่ทำงานด้านคอมพิวเตอร์ กับผู้ที่เริ่มสนใจต้องการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพและศักยภาพ         
ต้องการต่อยอดให้นักกราฟฟิกและส่งเสริมให้กราฟฟิกโตอย่างต่อเนื่อง

TEACHER

รอชื่อ อ

รอประวัติ อ.

View Detail

Atit Pulsawat (อ.บอม) อาทิตย์ พูลสวัสดิ์

EDUCATION :
ป.ว.ช คณะสถาปัตยกรรม โรงเรียนไทยวิจิตรศิลป์
ปริญญาตรี รัฐศาสตร์การปกครอง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

EXPERIENCE :
Arch Designer บริษัท IP Design
Instrutor Proramming สถาบัน NIIT
Instructor of Java บริษัท CDG
Arch Designer บริษัทถาวรทรัพย์

CURRENT JOBS :
หัวหน้าฝ่ายออกแบบเขียนแบบ บริษัท Smile Equipment Co.,Ltd

View Detail
Tienchai Puangsomchit ( อ.แอ๊ด) เธียรชัย พ่วงสมจิตต์
  • EDUCATION :

  • ปริญญาตรี สาขาวิชานิเทศศิลป์ คณะศิลปกรรม สถาบันราชภัฏสวนดุสิต

  • EXPERIENCE :

  • วิทยากรอิสระอบรมโปรแกรม PageMaker ให้กับ กรมชลประทาน

  • วิทยากรอิสระอบรมโปรแกรม indesign ให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เช่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, สำนักพิมพ์ห้องเรียน , หน่วยงานข้าราชบริพาน , บ.ดาวฤกษ์ เป็นต้น

  • Graphic Designer นิตยสารEuro tuner, นิตยสารCAR และนิตยสารSTUFF

  • CURRENT JOBS :

  • Assistant Manager บริษัทเคเอสไอ (ไทยเเลนด์) จำกัด

  • Art Director บริษัท GMM B ในเครือบริษัท CTH จำกัด

What will you learn

การ์ตูนอนิเมชั่นและออกแบบผลิตภัณฑ์

คอมพิวเตอร์สำหรับบุคคลทั่วไป

เขียนแบบและออกแบบสถาปัตยกรรม

ออกแบบกราฟฟิก

ตัดต่อและผลิตสื่อมัลติมีเดียโทรทัศน์ ภาพยนตร์ Motion Graghic, CG

Our partners

มาเรียนที่ Art & Design ดียังไง ?

Here you can review some statistics about our Education Center

FOREIGN FOLLOWERS
CLASSES COMPLETE
STUDENTS ENROLLED

binäre optionen im 2021. Binäres Trading vs CFD Trading: Was ist der Unterschied? binäre optionen iq option strategie 2022 Diese Speicherung der IP Adresse erfolgt aus Sicherheitsgründen und für den Fall, dass die betroffene Person durch einen abgegebenen Kommentar die Rechte Dritter verletzt oder rechtswidrige Inhalte postet. Prüfen Sie, ob die Abdeckung Ihre Bedürfnisse deckt binäre optionen eu verbot 2022 Um unseren Lesern Zeit zu sparen und die Funktionalität des Bitcoin codes zu überprüfen, hat Jürgen freundlicherweise eine Anleitung für den Einstieg in das System erstellt.

These are some tips to remember when creating an essay for college admission. Avoid cliches. Stay real and tell an interesting story. Be yourself, not a dummy. This article will teach you how to write a memorableand readable essay. These are some guidelines to help you begin. Remember: Keep your essay authentic and personal Be sure to avoid clichés, and be yourself! Remember that the admissions committee is looking for an authentic reflection of who you are.

Be real

Be authentic, whether you are writing a personal essay for college or a professional essay. Admissions officers at colleges want applicants who are more than a storyteller. It is important to remember that a college admissions essay isn’t the only chance you have to convince an admissions officer. It’s tempting to employ humor in order to showcase your personality. However, it’s best to keep it professional and neat. The reader will be able to look over your transcripts and lists of extracurricular activities.

Instead of focusing on your academic achievements instead, think about your personal development. Your character and values must be displayed. Don’t just repeat what you’ve written in other applications or ECs. Instead, write about something that relates to you or has a particular significance for you. It will be amazing how many admissions committee members will appreciate your unique voice. Being authentic will assist you in making a good impression.

Be honest

Be completely honest with your college admissions essay. Don’t try to pretend that you don’t have regrets, but you should be sincere enough to be interesting to admissions officers. Admissions officers in colleges examine hundreds of applications every day. They go through thousands of applications in a lifetime. Admissions officers will be able to read the essay even when it was written by your parents. It is important to be authentic in order to avoid making this mistake.

Being honest about the things you didn’t do will make you stand out from other applicants. There are many checks and balances in a college application, including the essay. Therefore, it’s never an idea to embellish anything. However, be honest about the things that happened to you even if it seems trivial. You gained valuable lessons from your summer job. The same holds true for those who had a difficult coach. A beloved grandparent, as an example, taught you important lessons.

Avoid cliches

Avoiding clichés in your college admission essay is the key to an effective application. There are many college applications that utilize the same topics over and over again. However, the best way to ensure that your essay is unique is to be unique in your approach. By following these steps you’ll be on your way to writing an essay that stands out.

Be unique and avoid clichés. Inadequate use of words or ideas in your essay will make it appear like a parrot. This gives admissions officers no reason to give your essay another glance. While it might seem clever, cliches tend to be predictable and will make admissions officers remove your essay from consideration. They also make it sound like you’re reading from a textbook.

Tell a story

Your college admissions essay is your chance for admissions officers to view you as an individual. An interesting story can turn an ordinary story into a captivating one. Your essay will catch the attention of the reader by using vivid details and a thoughtful comments. Remember that the admissions committee reads hundreds of essays. Make sure your essay stands out from the crowd. Here are some guidelines to assist you in writing an outstanding essay:

Don’t be afraid to include anecdotes. They shouldn’t be used to boost the word count. Instead utilize them to serve their intended purpose. This way, you don’t lose the attention of your audience and you can give a full and thorough response to the prompt. Be specific about what you’re sharing, but also provide enough information to let the reader be able to understand the significance of what you’re saying. Make your main point clear if your story reveals something about you or your family.

Beware of plagiarism

Avoiding plagiarism in college admission essays can have many advantages. If you are using stolen content, it is possible for schools to deny your application. Not only will you be kicked out but you could harm your academic and professional reputation. Plagiarism is in violation of the law. You could also face legal penalties and be held accountable for compensating the original author. Read on to learn more about how to avoid plagiarism in college admissions essays.

You can easily detect plagiarism in an admissions essay by its lack of originality. Many international students are more inclined to copy ideas from others than they feel intimidated by the blank page. However, plagiarism in admission essays reduces your chances of being accepted So, don’t plagiarize. If admissions officers discover that you’ve copied an piece, they’ll reject your application. Plagiarism in college admission essays is a serious crime that is not accepted.

Make use of a thesaurus

If you’re worried about the words on your essay, you may consider using a thesaurus to enhance the quality of your writing. Be careful when using one. Admissions officers can see right through you using thesaurus words and make your application appear untrustworthy. Thesaurus terms may not be appropriate for your essay. Use them sparingly. Here are some examples of how to utilize thesaurus words in college application essays.

While using thesaurus terms can be helpful, it’s not an ideal idea to write exclusively in them. Although some of thesaurus words might have the same meaning as those you’ve selected, they may appear stilted and unnatural. Use sophisticated words throughout your essay however, not too many. It could make your essay sound too formal and unnatural and admissions officers will think you’re trying to impress them with your vocabulary.